Dịch vụ đào tạo Dịch vụ đào tạo

Công tác đào tạo

Trong nhiều năm qua, Cục viễn thám quốc gia đã chủ động đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thám. Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng sản phẩm các dự án: “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công”, “Kiểm kê đất”.

           Trong nhiều năm qua, Cục viễn thám quốc gia đã chủ động đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thám.

           Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng sản phẩm các dự án: “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công”, “Kiểm kê đất”.

Bạn có quan tâm tới sản phẩm Viễn thám?

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời / tư vấn sớm nhất về mua ảnh, dịch vụ đường truyền, đào tạo,... hay bất cứ điều gì bạn quan tâm khác.
Hoặc gọi cho chúng tôi 0437.638.847 - 0913.003.951

Cảm ơn sự quan tâm / đóng góp của bạn!

liên hệ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0437.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn