Dịch vụ Tư vấn thiết kế dự án Dịch vụ Tư vấn thiết kế dự án

Tư vấn - thiết kế dự án

Cục viễn thám quốc gia có đủ năng lực vận hành hệ thống thiết bị của dự án và thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý, cung ứng tư liệu viễn thám cho các ngành và các địa phương. Đồng thời, giữ vai trò là người cung cấp chính thức, duy nhất các loại hình tư liệu viễn thám ở nước ta và hỗ trợ các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám. Lực lượng tư vấn tích cực tham gia giúp chủ đầu tư trong các dự án từ khâu đầu đến khâu cuối, ...

        Cục viễn thám quốc gia có đủ năng lực vận hành hệ thống thiết bị của dự án và thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý, cung ứng tư liệu viễn thám cho các ngành và các địa phương. Đồng thời, giữ vai trò là người cung cấp chính thức, duy nhất các loại hình tư liệu viễn thám ở nước ta và hỗ trợ các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám. Lực lượng tư vấn tích cực tham gia giúp chủ đầu tư trong các dự án từ khâu đầu đến khâu cuối, từ khâu lập dự án đến khảo sát, thiết kế các công trình cho đến khâu giám sát nhà thầu thực hiện dự án, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

      Thực hiện thành công dự án Chính phủ “Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”; đề án: “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công” 

Bạn có quan tâm tới sản phẩm Viễn thám?

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời / tư vấn sớm nhất về mua ảnh, dịch vụ đường truyền, đào tạo,... hay bất cứ điều gì bạn quan tâm khác.
Hoặc gọi cho chúng tôi 0437.638.847 - 0913.003.951

Cảm ơn sự quan tâm / đóng góp của bạn!

liên hệ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0437.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn