Dịch vụ xây dựng bản đồ và cdsl chuyên đề Dịch vụ xây dựng bản đồ và cdsl chuyên đề

Xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu chuyên đề

Hiện nay ảnh vệ tinh kết hợp với công nghệ Viễn thám và GIS trong công tác thành lập bản đồ đã hạn chế được rất nhiều những khó khăn về kinh phí cũng như thời gian thành lập bản đồ. Mặt khác do tính chất đa thời gian của Viễn thám mà thông tin được táchchiết từ tư liệu Viễn thám có khả năng phản ánh khách quan và đảm bảo tính thời sự, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu biến động. Rất nhiều các bản đồ chuyên đề đã được thành lập bằng công nghệ viễn thám và GIS

             Hiện nay ảnh vệ tinh kết hợp với công nghệ Viễn thám và GIS trong công tác thành lập bản đồ đã hạn chế được rất nhiều những khó khăn về kinh phí cũng như thời gian thành lập bản đồ. Mặt khác do tính chất đa thời gian của Viễn thám mà thông tin được tách chiết từ tư liệu Viễn thám có khả năng phản ánh khách quan và đảm bảo tính thời sự, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu biến động. Rất nhiều các bản đồ chuyên đề đã được thành lập bằng công nghệ viễn thám và GIS

Bạn có quan tâm tới sản phẩm Viễn thám?

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời / tư vấn sớm nhất về mua ảnh, dịch vụ đường truyền, đào tạo,... hay bất cứ điều gì bạn quan tâm khác.
Hoặc gọi cho chúng tôi 0437.638.847 - 0913.003.951

Cảm ơn sự quan tâm / đóng góp của bạn!

liên hệ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0437.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn