Dịch vụ Xử lý ảnh viễn thám Dịch vụ Xử lý ảnh viễn thám

Xử lý ảnh viễn thám

Xử lý ảnh viễn thám là dịch vụ nắn chỉnh hình học và tăng cường chất lượng của dữ liệu ảnh viễn thám phục vụ việc thu nhận, chiết xuất ra các thông tin cần thiết một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm của dịch vụ này bao gồm các ảnh viễn thám được nắn chỉnh đưa về hệ tọa độ (vd. hệ tọa độ VN2000, WGS 84); Các sản phẩm ảnh viễn thám được đưa về hệ tọa độ bản đồ sử dụng mô hình vật lý, điểm khống chế ảnh và mô hình số độ cao; Các sản phẩm được xử lý phổ, tăng cường chất lượng hình ảnh, loại bỏ mây, ghép cảnh …

              Xử lý ảnh viễn thám là dịch vụ  nắn chỉnh hình học và tăng cường chất lượng của dữ liệu ảnh viễn thám phục vụ việc thu nhận, chiết xuất ra các thông tin cần thiết một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm của dịch vụ này bao gồm các ảnh viễn thám được nắn chỉnh đưa về hệ tọa độ (vd. hệ tọa độ VN2000, WGS 84); Các sản phẩm ảnh viễn thám được đưa về hệ tọa độ bản đồ sử dụng mô hình vật lý, điểm khống chế ảnh và mô hình số độ cao; Các sản phẩm được xử lý phổ, tăng cường chất lượng hình ảnh, loại bỏ mây, ghép cảnh …

Bạn có quan tâm tới sản phẩm Viễn thám?

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời / tư vấn sớm nhất về mua ảnh, dịch vụ đường truyền, đào tạo,... hay bất cứ điều gì bạn quan tâm khác.
Hoặc gọi cho chúng tôi 0437.638.847 - 0913.003.951

Cảm ơn sự quan tâm / đóng góp của bạn!

liên hệ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0437.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn