dự án tài nguyên đất dự án tài nguyên đất

Dự án Giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai bằng công nghệ viễn thám khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông cửu Long

Ngày đăng 28/12/2016 | 09:20 AM  | View count: 425
Dự án Giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai bằng công nghệ viễn thám khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông cửu Long

Dự án Xây dựng bình đồ ảnh viễn thám phục vụ dự án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (do cục Viễn Thám thực hiện năm 2014)

Ngày đăng 28/12/2016 | 09:17 AM  | View count: 345
Dự án Xây dựng bình đồ ảnh viễn thám phục vụ dự án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (do cục Viễn Thám thực hiện năm 2014)

Bạn có quan tâm tới sản phẩm Viễn thám?

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời / tư vấn sớm nhất về mua ảnh, dịch vụ đường truyền, đào tạo,... hay bất cứ điều gì bạn quan tâm khác.
Hoặc gọi cho chúng tôi 0437.638.847 - 0913.003.951

Cảm ơn sự quan tâm / đóng góp của bạn!

Liên hệ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0437.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn