Giới thiệu Giới thiệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về viễn thám
 | View count: 2762

Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về viễn thám

         Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám, năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 81/2010/QĐ-TTg, năm 2014 ban hành Quyết định 76/2014/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg. Quyết định 76/2014/QĐ-TTg quy định dữ liệu viễn thám được thu nhận tại trạm thu ảnh vệ tinh ở Việt Nam, mua của nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có được thông qua trao đổi, hợp tác và nhận viện trợ của các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là dữ liệu viễn thám quốc gia. Quyết định 76/2014/QĐ-TTg cũng quy định Bộ Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

         Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải được xây dựng và vận hành theo hướng:

          -Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia là cơ sở dữ liệu lõi, được dùng chung, chia sẻ sử dụng thuận tiện giữa các Bộ, ngành, địa phương khác nhau, phù hợp với yêu cầu quản lý.

         -Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia có tính ổn định, nhất quán, dữ liệu được dùng chung cho nhiều mục đích khác nhau.

         - Là đầu mối tham chiếu đến các cơ sở dữ liệu chuyên ngàng có mức độ thông tin chi tiết hơn của các Bộ, ngành, địa phương khi cần thiết

Để hướng tới sự hoàn thiện và tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cập nhật, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia” được xây dựng với mục tiêu tổng quát của dự án là quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.

          Trên cơ sở đó, dự án hướng tới mục tiêu cụ thể xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia gồm dữ liệu ảnh viễn thám của 10 loại đầu thu (Spot 1,2,4,5,6,7, VNRedsat-1, Pleiad, Ikonos, Quickbird) và các sản phẩm bình đồ ảnh viễn thám ở các tỷ lệ; xây dựng bộ công cụ hỗ trợ quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu, công bố siêu dữ liệu viễn thám, cung cấp dịch vụ dữ liệu theo mô hình chính phủ điện tử cấp 3.  

         Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám của Bộ TN&MT. Trong đó, thực hiện tốt nhiệm vụ lưu trữ, quản lý, cập nhật dữ liệu viễn thám và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi trong khai thác và sử dụng có hiệu quả dữ liệu viễn thám trong các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý. Bên cạnh đó, thành công của dự án sẽ tạo ra nguồn cung cấp dữ liệu về không gian đa dạng đảm bảo tính lịch sử; giúp phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ trong hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, theo dõi biến động của thiên tai lũ lụt và nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp ở nước ta.

           Dự án cũng thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ viễn thám tiên tiến vào công tác quản lý nhà nước, giúp cho các quyết định trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam được ra một cách nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, phổ biến dữ liệu viễn thám cho các lĩnh vực trong và ngoài ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực tiếp cận và sử dụng tư liệu ảnh viễn thám cho các mục tiêu cụ thể. 

                                                                                                                                Ths. Đặng Thị Liên

                                                                                                                                              Giám đốc Trung tâm Thông tin và dữ liệu viễn thám

                                                                                                                                                                        Cục Viễn thám quốc gia

Bạn có quan tâm tới sản phẩm Viễn thám?

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời / tư vấn sớm nhất về mua ảnh, dịch vụ đường truyền, đào tạo,... hay bất cứ điều gì bạn quan tâm khác.
Hoặc gọi cho chúng tôi 0437.638.847 - 0913.003.951

Cảm ơn sự quan tâm / đóng góp của bạn!

liên hệ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0437.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn