Liên hệ Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VIỄN THÁM

Địa chỉ: 79, Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0437.638.847 - 0913.003.951

Địa chỉ hòm thư điện tử: ttttdlvt@monre.gov.vn

Bạn có quan tâm tới sản phẩm Viễn thám?

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời / tư vấn sớm nhất về mua ảnh, dịch vụ đường truyền, đào tạo,... hay bất cứ điều gì bạn quan tâm khác.
Hoặc gọi cho chúng tôi 0437.638.847 - 0913.003.951

Cảm ơn sự quan tâm / đóng góp của bạn!

liên hệ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0437.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn