Tin tức dự án Tin tức dự án

Thông tư số 108/2017/TT-BTC
Ngày đăng 20/11/2017 | 07:32 AM  | View count: 6165

Ngày 16/10/2017 bộ tài chính ban hành thông tư số 108/2017/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung điều 3 thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng tài chính quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Ngày 16/10/2017 bộ tài chính ban hành thông tư số 108/2017/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung điều 3 thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng tài chính quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quc gia. Theo đó, tại Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 có sự thay đổi bổ sung như sau:

“Điều 3. Mức thu phí và miễn phí

1. Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định tại Biu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp dữ liệu viễn thám từ 3 năm (36 tháng) trở lên tính đến thời điểm cung cấp mức thu phí bằng 50% mức thu tương ứng quy định tại Biu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong tình trạng khn cấp bng 60% mức phí quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước”.

Như vậy tại thông tư số 108/2017/TT-BTC có bổ sung thêm khoản 1 quy định đối với trường hợp dữ liệu viễn thám từ 3 năm (36 tháng) trở lên tính đến thời điểm cung cấp mức thu phí bằng 50% mức thu tương ứng quy định tại Biu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.

Bạn có quan tâm tới sản phẩm Viễn thám?

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời / tư vấn sớm nhất về mua ảnh, dịch vụ đường truyền, đào tạo,... hay bất cứ điều gì bạn quan tâm khác.
Hoặc gọi cho chúng tôi 0437.638.847 - 0913.003.951

Cảm ơn sự quan tâm / đóng góp của bạn!

Liên hệ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0437.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn